Tìm kiếm sản phẩm: Tìm nâng cao
Phí vận chuyển Tỷ giá
 
Hãng vận chuyển
Nặng khoảng
gram
Khoảng cách
Từ
Đến
Nhập vào đầy đủ các thông tin yêu cầu và bấm vào "Tính phí" để xem giá thành vận chuyển
Giá:
0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 5.258.116
Số người đang xem:  161

Các bước xác lập và phát triển các giá trị văn hóa cốt lõi của DN

Đăng ngày: 14/03/2012 18:31
Các bước xác lập và phát triển các giá trị văn hóa cốt lõi của DN
Theo Tiến sĩ Lê Quân, quy trình xác lập tập giá trị văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp được triển khai như một hoạt động quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp. Quy trình này cho phép nắm bắt được cảm nhận của các cá nhân có liên quan về doanh nghiệp trong mối quan hệ với môi trường kinh doanh.

Để xác lập giá trị văn hóa cốt lõi, doanh nghiệp có thể sử dụng quy trình sau:

Xác định đối tượng điều tra

Tiến hành điều tra và xử lý dữ liệu

Xác định phương pháp và công cụ

Hội thảo

Quyết định tập giá trị văn hóa cốt lõi

 

Bước 1: Xác định đối tượng điều tra

Đối tượng điều tra phục vụ xác lập tập giá trị văn hóa cốt lõi có thể bao gồm:

- Các chuyên gia và những cá nhân có kinh nghiệm trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

- Khách hàng và các đối tác của doanh nghiệp.

- Tập thể cán bộ nhân viên của công ty.

Quy trình xác lập tập giá trị văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp được triển khai như một hoạt động quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp. Quy trình này cho phép nắm bắt được cảm nhận của các cá nhân có liên quan về doanh nghiệp trong mối quan hệ với môi trường kinh doanh.

Với khách hàng và các đối tác, doanh nghiệp xác lập có chọn lọc và mang tính đại diện.

Với các đối tượng đến từ bên trong doanh nghiệp, điều tra nên được tiến hành trên diện rộng.

Nếu doanh nghiệp có quy mô nhân sự khoảng 100 người, nên tiến hành điều tra toàn thể. Với doanh nghiệp có quy mô nhân sự lớn, điều tra chọn mẫu có thể được tiến hành. Tuy nhiên, mẫu nghiên cứu phải đảm bảo đại diện tất cả các thế hệ và các cấp độ nhân sự. Với doanh nghiệp có quy mô nhân sự nhỏ hơn 50, nên sử dụng bổ sung ý kiến các chuyên gia.

Bước 2: Xác định phương pháp và cụng cụ điều tra

Giá trị văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp có thể được tiến hành theo hai phương pháp chủ yếu:

Phương pháp chuyên gia: Sử dụng ý kiến của các chuyên gia có kinh nghiệm trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp để lựa chọn các giá trị cốt lõi. Các chuyên gia thường dùng phương pháp brainstorming để đưa ra các giá trị, sau đó thảo luận, hội thảo để thống nhất.

Phương pháp điều tra xã hội học (thường sử dụng bảng hỏi và phỏng vấn): Doanh nghiệp tiến hành điều tra xã hội học các đối tượng có liên quan bên trong và bên ngoài doanh nghiệp để làm rõ những giá trị văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể sử dụng một hoặc kết hợp cả hai phương pháp nêu trên. Thông thường, phương pháp chuyên gia được sử dụng để xác lập các tập các giá trị ban đầu. Trên cơ sở tập các giá trị này, chuyên gia sẽ xây dựng bảng hỏi để tiến hành điều tra xó hội học trên diện rộng để kiểm chứng và lựa chọn các giá trị quan trọng nhất.

Bảng hỏi là phương pháp được sử dụng phổ biến trong điều tra xác lập tập giá trị văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp (Corporate Culture Questionnaire). Bảng hỏi được thiết kế sử dụng thang bậc Likert, với cấp độ từ 5 -10. Kết quả xử lý thống kê các dữ liệu cho phép đúc rút ra được tập các giá trị văn hóa cốt lõi.

Ví dụ một phần bảng hỏi được sử dụng trong điều tra xác lập tập giá trị văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp

Anh, Chị hãy cho biết quan điểm của riêng mình về các nhận định sau về các giá trị sau Ngân hàng

Rất đúng

Đúng

Gần đúng

Không  ý kiến

Gần sai

Sai

Sai hoàn toàn

 

7

6

5

4

3

2

1

Thích thú với đổi mới

 

 

 

 

 

 

 

Sẵn sàng chịu rủi ro

 

 

 

 

 

 

 

Có ý thức về chất lượng

 

 

 

 

 

 

 

Định hướng theo khách hàng cao

 

 

 

 

 

 

 

Có tư duy chiến lược dài hạn

 

 

 

 

 

 

 

Các công việc được tiến hành không quan liêu

 

 

 

 

 

 

 

Mức độ phi tập trung hoá, trao quyền cho các đơn vị cao

 

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu tổ chức đơn giản, gọn nhẹ và tiết kiệm chi phí hành chính

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng các cấp lãnh đạo là tối ưu

 

 

 

 

 

 

 

Linh hoạt trong kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

Ra quyết định có sự tham gia của tập thể

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá thành tích mang tính xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo rất gương mẫu

 

 

 

 

 

 

 

Các nhà lãnh đạo rất cởi mở

 

 

 

 

 

 

 

Chú trọng đến vai trò của cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Lê Quân)

Bảng hỏi được thiết kế phù hợp với từng đối tượng điều tra. Với các đối tượng đến từ bên ngoài doanh nghiệp, bảng hỏi thường được thiết kế giản lược, tập trung vào thu nhận thông tin định vị các giá trị doanh nghiệp đó, đang và nên mang lại cho khách hàng, cho các đối tác khác.

Bước 3: Tiến hành điều tra và xử lý dữ liệu

Quy trình điều tra được tiến hành đồng thời với các hoạt động truyền thông nhằm lôi kéo sự tham gia của mọi người vào cuộc. Quá trình điều tra được tiến hành khuyết danh. Ngày nay, nhiều doanh nghiệp tiến hành điều tra thông qua các bảng hỏi điều tra trực tuyến. Một số diễn đàn trao đổi trên mạng nội bộ, bản tin… của doanh nghiệp được sử dụng như những công cụ truyền thông nội bộ rất tốt cho quá trình này.

Dữ liệu thu được được xử lý thống kê. Các phần mềm xử lý thống kê phổ biến hiện nay là Excel, SPSS… Các phân tích PCA, typology, discriminant được sử dụng phổ biến trong xác định tập giá trị văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp.

 cac_buoc_xac_dinh_pt_gtri_van_hoa_dn2

Nhìn vào biểu đồ trên, có thể thấy ba giá trị quan trọng là tinh thần hợp tác, truyền thống, sáng tạo và chất lượng được đề cao nhất (vạch ngang thể hiện mức trung bình).

Bước 4: Hội thảo. Các buổi hội thảo nhằm hai mục đích: truyền thông về phát triển văn hóa doanh nghiệp và lấy ý kiến để hoàn chỉnh tập giá trị văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp.

Bước 5: Quyết định tập giá trị văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp. Lãnh đạo doanh nghiệp dựa trên cơ sở kết quả điều tra, ý kiến của các thành viên để quyết định lựa chọn các giá trị văn hóa. Một số giá trị được lựa chọn đang được thừa nhận sẽ được doanh nghiệp duy trì và phát triển. Với một số giá trị khác, doanh nghiệp sẽ tiến hành xây dựng các chương trình hành động nhằm phát triển và tôn vinh.

(Còn nữa)
TS. Lê Quân – Chủ tịch Hội đồng chuyên gia EduViet

Nguồn: lanhdao.net

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn

Close