Tìm kiếm sản phẩm: Tìm nâng cao
Phí vận chuyển Tỷ giá
 
Hãng vận chuyển
Nặng khoảng
gram
Khoảng cách
Từ
Đến
Nhập vào đầy đủ các thông tin yêu cầu và bấm vào "Tính phí" để xem giá thành vận chuyển
Giá:
0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 5.258.304
Số người đang xem:  153

Kiểm soát quá trình phát triển giá trị văn hoá DN

Đăng ngày: 14/03/2012 18:29
Kiểm soát quá trình phát triển giá trị văn hoá DN
Trong hai phần trước, tác giả đã đề cập đến tầm quan trọng của giá trị cốt lõi trong hệ thống văn hóa doanh nghiệp, phương pháp xác lập và phát triển các giá cốt lõi của doanh nghiệp. Trong phần cuối này, tác giả đề cập sâu hơn về phương thức kiểm soát quá trình phát triển các giá trị văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp.

Sau khi doanh nghiệp xác lập được tập giá trị văn hóa cốt lõi, kế hoạch triển khai tổng thể được xây dựng nhằm đưa các giá trị này vào  cuộc sống của doanh nghiệp. Để đảm bảo rằng tập giá trị cốt lõi được định hình, phát triển đúng theo mong muốn của doanh nghiệp, doanh nghiệp cần tiến hành điều tra khảo sát nhằm kiểm soát văn hóa doanh nghiệp. Phương pháp chủ đạo được sử dụng là bảng hỏi. Phương pháp này cho kết quả định lượng với chi phí thấp và thời gian ngắn.

Phát triển văn hóa doanh nghiệp đòi hỏi có thời gian. Chu kỳ điều tra phù hợp thường là 1 năm. Một chu kỳ quá ngắn hoặc quá dài đều không phù hợp. Chu kỳ quá ngắn sẽ gây ra lãng phí tiền bạc và công sức. Chu kỳ quá dài không cho phép doanh nghiệp nắm bắt và điều chỉnh kịp thời những thay đổi. Theo chúng tôi, điều tra khảo sát thường được tiến hành vào quý ba thường niên. Kết quả khảo sát được sử dụng làm cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động và ngân sách cho năm tiếp theo. Quá trình điều tra khảo sát kiểm soát quá trình xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp được tiến hành cùng với điều tra mức độ hài lòng của nhân viên (Employee Satisfaction Survey).

Quá trình kiểm soát văn hóa doanh nghiệp có thể được tiến hành theo ba bước:

Bước 1: Thiết kế bảng hỏi

Bước 2: Tiến hành khảo sát và xử lý dữ liệu

Bước 3: Kế hoạch hành động

Trong bước thứ nhất, bảng hỏi điều tra kiểm soát văn hóa doanh nghiệp được thiết kế đơn giản, tập trung nắm bắt cảm nhận của các đối tượng liên quan về các giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp đang chú trọng. Ví dụ, tập các giá trị cốt lõi của EduViet Consultancy bao gồm các giá trị cốt lõi là 1) nỗ lực sáng tạo, 2) không ngừng học tập, 3) cam kết đến cùng, 4) tư duy xã hội, 5) công minh chính trực. Từ đó ta có thể thiết kế phần chính xoay quanh năm giá trị đó. Thông thường, mỗi giá trị được test bởi 5-10 câu hỏi).

Bảng hỏi kiểm soát văn hóa doanh nghiệp

Bạn hãy cho biết ý kiến của mình về các giá trị sau của công ty

Rất đúng

Đúng

Gần đúng

Không  ý kiến

Gần sai

Sai

Sai hoàn toàn

7

6

5

4

3

2

1

Phần 1. Nỗ lực sáng tạo

             

Tại EduViet, mọi người đều có thể bày tỏ quan điểm của mình

             

Tại EduViet, mọi ý tưởng dù đúng hay sai cũng luôn được cổ vũ và lắng nghe

             

Bạn luôn nỗ lực tìm ra cách làm mới để giải quyết công việc

             

EduViet luôn nỗ lực đưa ra các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu khách hàng

             

Các thành viên công ty luôn trăn trở tìm ra các giải pháp thị trường mới

             

….

             

Phần 2. Không ngừng học tập

             

Người Eduviet luôn biết nhu cầu đào tạo của cá nhân mình

             

Người EduViet luôn cho rằng chỉ có học tập mới mang lại sự thành công cho cá nhân và tổ chức

             

Người EduViet luôn thấy hứng thú tiếp nhận các tri thức mới

             

             

Phần 3. Cam kết đến cùng

             

Người EduViet thấy tủi thân và trăn trở khi nghe khách hàng phàn nàn về chất lượng

             

Người EduViet luôn thấy thời gian trôi quá nhanh để hoàn thành nhiệm vụ

             

Người EduViet luôn nhìn nhận rõ vai trò của cá nhân trong mỗi thành công và thất bại của công ty

             

Người EduViet luôn thấy khách hàng là bà hoàng

             

Người EduViet luôn mong muốn được chia sẻ và thân thiện với khách hàng

             

...

             

Phần 4: Tư duy xã hội

             

Phần 5: Công minh chính trực

             

(Nguồn: Trích dẫn từ EduViet Consultancy)

Quá trình điều tra thường được tiến hành qua internet, mạng nội bộ hoặc bản cứng. Doanh nghiệp triển khai công tác truyền thông tăng cường để mọi người hiểu rõ mục đích và cách thức triển khai. Việc áp dụng điều tra trên mạng với các bảng hỏi tự động cho phép doanh nghiệp xử lý nhanh dữ liệu.

Kết quả điều tra được xử lý như trong giai đoạn xác lập các giá trị văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các kết quả được thể hiện trên lược đồ minh họa nhằm làm rõ sự thay đổi.

 kiem_soat_qua_trinh_phat_trien_gia_tri_van_hoa_dn2

Đồ thị mô tả kết quả khảo sát 2007, 2008 (mang tính tham khảo)

Thông thường, đồ thị thường bao gồm ba đường chính sau:

- Đường 1: Kết quả điều tra của năm trước đó (2007).

- Đường 2: Kết quả điều tra của năm nay (2008)

- Đường 3: Mức kỳ vọng cần đạt được.

Dựa trên đồ thị, doanh nghiệp sẽ rút ra kết luận và kế hoạch hành động cần thiết. Ví dụ nhìn vào đồ thị minh họa trên, có thể thấy:

- 4/5 giá trị cốt lõi đều đạt được trên mức kỳ vọng.

- Nỗ lực sáng tạo chưa đạt được mức kỳ vọng. Tuy nhiên, giá trị này đang được cải thiện (giá trị trung bình đạt được 2008 tốt hơn 2007).

- Tư duy xã hội và cam kết đến cùng đạt giá trị cao và vẫn đang tiếp tục được cải thiện.

- Công minh chính trực có đôi chút suy giảm.

Như vậy, trong năm 2009, doanh nghiệp cần xây dựng chương trình hành động nhằm tăng cường hơn nữa khả năng sáng tạo của tổ chức, cũng như rà soát lại chế độ chính sách đảm bảo tăng cường giá trị công minh chính trực.

Kết quả kiểm soát cho phép doanh nghiệp đầu tư đúng và đầu tư có trọng điểm vào các hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Tuy vậy, kết quả kiểm soát chỉ mang tính định hướng. Doanh nghiệp cần làm rõ những nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó chú ý đến các nguyên nhân về biến động nhân sự (quy mô nhân sự tăng nhanh, thay đổi lãnh đạo, tỷ lệ nhảy việc cao…), để từ đó có biện pháp điều chỉnh cần thiết.

TS. Lê Quân – Chủ tịch Hội đồng chuyên gia EduViet Consultancy

Nguồn: lanhdao.net

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn

Close